Allmän kurs i Hällefors och på filialen i Örebro

Våra inriktningar på Allmän kurs är främst avsedda för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Kurserna ger behörighet för fortsatta studier. Du kan välja mellan två inriktningar: Grundskoleinriktning med svenska som andraspråk och gymnasieinriktning.


>> Ansökan till Allmän kurs


Övergripande mål för Allmän kurs

- Att hitta nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet

- Att upptäcka och uppleva glädjen i att studera

- Att stödja ett aktivt medborgarskap

- Att bredda den kommunikativa förmågan genom konstnärlig gestaltning

När och var?

Kurserna på Allmän kurs kan läsas på ett till tre år, beroende på dina egna behov och förkunskaper. Undervisningen sker i Hällefors eller i Örebro beroende på vilken ort du valt.


Allmänkurs - Grundskoleinriktning med svenska som andraspråk

Mål för kursen

 • Du ska genomföra studier mot¬svarande svensk grundskola
 • Kursen är en brygga mellan SFI och framtida gymnasie- alt. yrkesförberedande studier eller yrkesliv
 • Ge möjlighet till konstnärligt skapande och att prova nya saker
 • Stödja ett aktivt medborgarskap

 • Antagningsvillkor

  SFI-betyg eller motsvarande

  Innehåll

  Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudier i ett större sammanhang. De ämnesområden som du läser är svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och samhällskunskap. De metoder vi använder för studierna är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT, konstnärlig gestaltning samt litteraturstudier. Kursen är förberedanade inför fortsatt gymnasiala studier. Tid kan dessutom  avsättas i kursen för studier inom ett specifikt yrkesområde. Detta för att koppla studierna till dina framtidsmål.

  OBS! Denna kurs går både  i Hällefors och Örebro läsåret 18/19

  Kostar det något?

  Kursen är avgiftsfri. För läromedel, kopiering, försäkring m.m. betalar du en materialavgift på 1.450 kr per termin.

  Du kan finansiera dina studier vid Hällefors folkhögskola genom CSNs olika studiestödsformer.

  Kurstid 38 veckor


  Personal

  Maria Carlsson: 0591-643 93
  Johan Stolpen: 0591-643 61

  Tillbaka till Startsidan

  ________________________________________

  Allmänkurs - Gymnasieinriktning

  Mål för kursen

 • Att ge gymnasiekompetens
 • Att utveckla eget intresseområde
 • Att stödja ett aktivt medborgarskap
 • Ge möjlighet till konstnärligt skapande och att prova på nya saker

 • Innehåll

  Vi arbetar tematiskt för att förankra ämnesstudierna i ett större sammanhang. De ämnen som du läser är svenska, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religion. De metoder vi bland annat använder för studier är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT, konstnärlig gestaltning samt litteraturstudier.

  Viss del av studietiden avsätts till projektarbete som kan ske individuellt eller i grupp. Projekttiden syftar till att utveckla ett eller flera intresseområden och genom detta arbete stärka din förmåga till självständigt arbete. Du skriver själv din projektplanering tillsammans med din lärare.

  Denna kurs går i Hällefors och Örebro

  Antagningsvillkor

  Svenska grundskolestudier eller motsvarande

  Kostar det något?

  Kursen är avgiftsfri. För läromedel, kopiering, försäkring m.m betalar du en materialavgift per termin.
  - Gymnasieinriktning Hällefors . För läromedel betalar du 1.450:- per termin  
  - Gymnasieinriktning Örebro . För läromedel betalar du 1.250:- per termin 

  Du kan finansiera dina studier vid Hällefors folkhögskola genom CSNs olika studiestödsformer.

  Kurstid 38 veckor

  Tillbaka till Startsidan

  Personal i Hällefors
  Maria Carlsson: 0591-643 93
  Johan Stolpen: 0591-643 61

  Personal i Örebro
  070-643 92 65
  Camilla Danielsson
  Marie Råström
  Martin Engström
  Linnea Brun
  Timmy Jahrl