Att skriva för teater och scen -distans 50 %


Behöver du kunskaper i konsten att skriva manus? Har du en idé eller ett pjäsmaterial, men har svårt att komma igång med manusskrivandet?
”Att skriva för teater och scen” är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande för teatern, möta andra dramatiker och arbeta med
dina texter för scenen. 

Dina texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar
dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten?


Textsamtal utvecklar
En väsentlig del av utbildningen består av textsamtal där dina texter diskuteras med kurskamraterna och läraren. Du kommer att lära dig
att använda de andras respons för att utvecklas i ditt skrivande och du får en betydelsefull roll som läsare av andras texter.
Mål
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i skrivande för scen och att erhålla verktyg och motivation till att utveckla egna dramatiska
texter.
Kursinnehåll
- Dramaturgi
- Kreativitet
- Dramatisering
- Det egna arbetet
- Handledning


Utbildningsmoment
SKRIVPEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på sceniskt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning.
EGET SKRIVPROJEKT
Du arbetar under året med ett eget större skrivprojekt. Här ingår gemensam textkritik och individuell handledning. Diskussion av stil och
form står i centrum. Enstaka skrivuppgifter ingår också i detta moment.
SCEN OCH MANUS
Gemensamma studier och textanalys är en viktig del av kursen. Vi läser både nya och äldre texter som vi analyserar. Vi planerar även ett utbyte
mellan olika kurser på skolan, främst skolans Teaterlinje. Du kommer få chans att pröva din text tillsammans med deltagare på Teaterlinjen.


Målgrupp
Dramatiker i början av sitt skrivande.
Teaterledare/ pedagoger som skriver för sina grupper.
Fritidsskrivare som vill prova på att skriva dramatik.

Kursen innehåller 1-2 fysiska träffar / termin på Hällefors folkhögskola.
För övrigt så har gruppen kontakt via internet.

För studiemedel mm betalar du 1300 kr / termin

Lärare:
Kersti Björkman, dramatiker, skrivpedagog och berättarcoach
Leder skrivkurser sedan 20 år och nu även kurser i muntligt livsberättande.
Kersti är en del av teamet bakom scenen/podden ”Storydox-sant
på scen” (www.storydox.se).