Scen - och eventdesign

En grundkurs som vänder sig till dig som vill utvecklas kreativt och få verktyg att visualisera och gestalta rum för scen och event; teater, film, reklam, event, utställningar, mässor, museum, bröllop och andra högtidsevenemang.


Fokus i kursen är den konstnärliga aspekten om rumsgestaltning baserat på storytelling, dvs. att tolka och omvandla en idé/vision till en sinnrik rumslig upplevelse. Vi arbetar med utgångspunkt från en text (t.ex. manus för teater) eller ett eventuppdrag, för att skapa scener och rum som förstärker åskådarens sinnesupplevelse av berättelsen eller eventet.

Kursen omfattar designprocessen kring konceptuell storytelling, där skissteknik, måleri, teatermåleri, modellbygge, perspektivlära, tekniska ritningar, färglära, materiallära är några av de verktyg vi arbetar med för att visualisera, presentera och gestalta rumsliga designidéer.


Utbildningen till scen & eventdesigner är en utmärkt linje för dig som vill lära dig att omvandla idéer till rumsliga upplevelser och utveckla din kreativitet på en bred front. Din förmåga att gestalta idéer och förslag övas genom konkreta uppgifter och du lär dig att göra presentationer av scenografi och annan rumslig gestaltning.

Kunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning kan du använda som bas inom många konstnärliga yrken bl.a. inredningsarkitekt, kreatör, arkitekt, eventdesigner, visualiserare, konstnär, fotograf, ljusdesigner, scenograf för film, teater och reklam.


Under kursen kommer du:

# att träna din konstnärliga gestaltningsförmåga genom att analysera och tolka en text eller ett kunduppdrag och få verktyg att skapa scenrum i skissform, tillverka modeller samt få baskunskap att skapa enkla tekniska ritningar.

# att öva förmågan att uttrycka dig med färg, ljus, form och ljud vidga dina kunskaper om olika hantverk så som målare, skulptör, inredare, arkitekt och snickare.

# att utveckla din egna konstnärliga drivkraft samtidigt som du tränar dig att arbeta i team.

# att bredda din förmåga att uttrycka idéer, tänka kritiskt och se lösningar anpassade till ett större sammanhang.

# att prova olika kreativa processer och får grundläggande kunskaper och förståelse för skapandeprocesser.


Om utbildningen

Utbildningen är på heltid, vilket innebär 20 timmar/vecka lärarledd undervisning och 20 timmar/vecka eget arbete. Det är viktigt att du är beredd att hålla tider och ta stort eget ansvar, då det ingår som en självklar del av utbildningen. Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går hela skolan ihop för att arbeta med gemensamma aktiviteter och teman.

Läsåret består av en höst- och en vårtermin, totalt 38 veckor. Undervisningen är avgiftsfri men du betalar 2.850:- per termin för bl.a. läromedel och material. Du kan finansiera dina studier hos oss genom CSN. Läs mer på csn.se


Antagningsvillkor

Du söker kursen via vårt ansökningsblankett samt bifoga ett personligt brev och ett personbevis. I ditt personliga brev presenterar du dig själv och berättar vad du hoppas få ut av kursen. När antagningsprocessen är klar får du ett skriftligt besked.