Skriv ditt liv - att gestalta minnen - Distanskurs 50 %

På den här kursen får du lära dig att berätta om händelser i ditt egetliv så att de blir tillgängliga för andra.


Du får konkreta skrivövningar och uppgifter som syftar till att fånga in och gestalta minnen till berättelser. Du får berättarknep, kunskaper
om skrivprocessen och tid att öva dig på att strukturera och gestalta en berättelse så att den blir levande för läsaren/lyssnaren.
Vi samtalar om vad minnen är, hur minnen förändras och övar påolika berättarperspektiv. Basen i kursen är fastlagda uppgifter, eget
skrivande och att öva på att ge och ta respons. Textresponsen syftar till att utveckla blicken för din egen text genom att bli allt bättre på
att se andras. Genom kreativa övningar kommer du att få syn på teman och livsberättelser som du vill utveckla. Det du skriver kan ta sig form av prosaberättelse, blogg, reportage etc.


Vi kommer även att läsa och samtala om självbiografiska texter för att få inspiration och lära av hur andra författare har gjort.
Kursen syfte är att få mer kunskap om biografiskt skrivande, att få skrivredskap för att kunna fortsätta själv och och att utforska dina
egna minnen och berättelser tillsammans med andra. Vare sig du är nybörjare och nyfiken eller har skrivit tidigare och vill utvecklas är du
välkommen till kursen!


Kursen innehåller 1-2 fysiska träffar på Hällefors folkhögskola.
För övrigt så har gruppen kontakt via internet.
Tillgång till dator är en nödvändighet för att kunna följa kursen.


Distanskurs: 50%
Lärare:
Kersti Björkman, dramatiker, skrivpedagog och berättarcoach.
Leder skrivkurser sedan 20 år och nu även kurser i muntligt livsberättande.
Kersti är en del av teamet bakom scenen/podden ”Storydox-sant på scen” (www.storydox.se).