Om skolan

Skolans målsättning

Hällefors folkhögskola vill genom sin verksamhet inspirera till ett aktivt deltagande i demokratin och i samhället samt stärka den mellanmänskliga förståelsen och därmed bidra till att självständig- och myndig- göra individen till att ta ansvar för sitt eget liv. På folkhögskolan har vi inte en fast och definierad livssyn, utan förhåller oss öppna och undrande till tillvarons grundfrågor och värden omkring oss. På Hällefors folkhögskola finns det plats för alla vuxna människor, oavsett politisk eller religös hållning - eller nationell tillhörighet. Skolan ska vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter.


Senaste utvärderingen

Två gånger om året besvarar alla en enkät/utvärdering om hur tiden på skolan varit. Enkäten är kopplad till folkhögskolans ide och värdegrund.


Skolans styrelse

Skolans styrelse består av tre medlemmar i föreningen Hällefors folkhögskola de är ATF (Svenska Arbetarteaterförbundet), ATR (Amatörteaterns riksförbund) och Hällefors kommun.
Följande personer sitter i skolans styrelse

Ordförande - Hällefors kommun: Susanne Grundström
Vice ordförande - Svenska Arbetarteaterförbundet: Lars Nordgren

Ledamöter:
Ordinarie: Lars Nordgren, Linda Byman - Ersättare: Mikael Skoglund
Ordinarie: Charly Wassberg Borbos, Mats Wenlöf - Ersättare: Lotta Thörnqvist
Ordinarie: Susanne Grundström - Ersättare: Vakant
Ordinarie: Stefan Backius - Ersättare: Katja Ollila
Ordinarie: Eva Lindbäck - Ersättare: Camilla Ekström
Ordinarie: Bertil Jonsson - Ersättare: Wilhelm Tham


Organisationernas målsättning
För Hällefors kommun är folkhögskolan en mycket viktig resurs i den omvandling som Hällefors går igenom. Vi ser ett samhälle som präglas av kultur, människors kreativitet och kunskap. Skolan är viktig för att höja utbildningsnivån men också viktig för att den skapar möjlighet för människor som inte bor här att komma hit och ger viktiga möten med lokalbefolkningen. Folkbildning ger en unik möjlighet till växande i en jämlik miljö, där människors olika erfarenheter tas tillvara. Folkhögskolan har som institution en viktig funktion i en värld där det allmänmänskliga ofta trängs ut av specialisering och effektivisering.

Hällefors kommun stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att vara en utbildningsresurs för kommunens invånare och föreningar.
• att erbjuda möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier inom ramen för Allmän kurs.
• att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället.
• att erbjuda utbildningar som är riksrekryterande.
• att vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter och därmed en viktig resurs i kommunens integrationsarbete.
• att prägla individens förståelse för sin och samhällets roll i en ny mer global värld. • att spela en aktiv roll i samhället genom kulturarrangemang, föreläsningar, utåtriktade aktiviteter mm.
Hällefors kommun ser som sin uppgift att stödja och samarbeta med skolan i första hand avseende infrastrukturella frågor.


Sveriges Arbetarteaterförbund ATF, delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen.
ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta i kulturutövande. Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och kan på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna. Folkhögskolan är viktig för ATF ur folkbildningssynpunkt i stort och skapar också en möjlighet för oss att stärka och stötta våra föreningar genom utveckling av våra amatörteaterledare. Genom folkhögskolan har våra medlemmar i föreningar tillgång både till långa kurser och kortkurser med olika inriktningar. Kortkurserna planeras av oss i nära samarbete med folkhögskolan och oftast genomförs de också av oss själva. För våra föreningar är detta en ovärderlig källa till stöd, utveckling och inspiration både för ledare och medlemmar.
ATF stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att innehålla någon form av kulturellt skapande tillsammans med andra på alla skolans linjer.
• att erbjuda såväl långa som korta kurser med olika inriktning, efter behov, till ATF föreningarnas medlemmar
• att erbjuda ATF-föreningarnas medlemmar att utveckla sitt ledarskap genom både långa och korta kurser.
ATF vill bidra till skolans utveckling genom sin erfarenhet inom folkbildningen och amatörteatern och stimulera till användandet av ATF:s metod och idé i de teaterpedagogiska utbildningarna.

Manifest

Samtliga studieförbund, samtliga folkhögskolor, Regionbiblioteket i Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län är helt eniga om att helhjärtat ställa upp för att alla människors lika värde också är en grund för att fritt och frivilligt få delta i folkbildning. Vi välkomnar alla människor som tvingats på flykt.

Läs hela manifestet här: Manifest.pdf