Allmän kurs - inriktning Personlig assistent

Utbildningen sker på Hällefors folkhögskolas filial i Örebro. Utbildningen syftar till att förbereda deltagarna för arbete som personlig assistent. Innehållet är anpassat utifrån vad yrket kräver samt med möjlighet att uppnå viss grundskolebehörighet. Kursen kommer att bedrivas på heltid med 20 timmars skolförlagd undervisning/vecka. Vi vill möta behovet av yrkesutbildningar för nyanlända svenskar som har svårt att uppnå grundläggande behörighet för yrkesvux. Utbildningen syftar vidare till att deltagarna ska kunna gå ut i arbete inom yrket eller bli ytterligare förberedda inför vidare studier inom området/yrket. Vi utgår från en helhetssyn på lärandet, där var och en genom eget och gemensamma studiearbeten får möjlighet att hitta sin plats i samhället.

Kursinnehåll:

-       Funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, Sjukdomar

-       LSS (Lagen om särskilt stöd), Sol (Socialtjänstlagen)

-       Bemötande, Lab (lågaffektivt bemötande)

-       AKK (alternativ kompletterande kommunikation), Hjälpmedel

-       Omvårdnad

-       Vad gör en personlig assistent?

-       Hur söker man arbete?

-       Dokumentation inom LSS

-       Yrkesetik

-       Svenska, Yrkessvenska

-       Datakunskap

-       Samhällskunskap

-       Studiebesök

-       Föreläsningar

 Vi läser grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med personer med funktionsnedsättningar inom funktionshinderomsorgen, exempelvis som personlig assistent, gruppboende, eller inom skolan.

Kursen kommer också att anpassas utifrån deltagarnas behov av uppnådda grundskolebehörigheter. Kursen kommer även innehålla studiebesök, Kursen kommer också att anpassas utifrån deltagarnas behov av uppnådda grundskolebehörigheter. Kursen kommer även innehålla studiebesök och gästföreläsare .

Denna utbildning kan i sig göra det lättare att komma ut i arbete, men även möjliggöra en stegförflyttning till vidare studier på yrkesvux.

Studieort: Örebro


CSN-berättigad: JA

Ansök senast: 2022-05-04

Antal platser: 15

För mer information kontakta oss på info@folkis.nu