Att skriva för teater och scen -distans 50 %


Behöver du kunskaper i konsten att skriva manus? Har du en pjäsidé och behöver redskap för att komma igång med skrivandet? Är du med i en teatergrupp som skriver egna pjäser?

 

”Att skriva för teater och scen” är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande för teatern, möta andra med samma intresse och får en fördjupad förståelse för dramatext. Ditt skrivande står i centrum och frågeställningar som: Hur skapar man en levande dialog? Vad gör en rollfigur intressant? Hur gör jag för att komma vidare med texten?

Du får mycket tid att öva på att skriva scener, skapa karaktärer, få feedback från lärare och kurskamrater för att komma vidare. Du uppmuntras att pröva och skriva om och om igen. Kursen vill vara ett laboratorium för att utforska pjässkrivandet.

Under utbildningen får du läsa både nyskriven och klassisk dramatik, se teater och dela reflektioner med kurskamrater och lärare. Likaså diskuterar du dina egna och kamraternas texter med fokus på att se vad som kan utvecklas. Du kommer att lära dig att använda de andras respons för att utvecklas i ditt eget skrivande och du får en betydelsefull roll som läsare av andras texter.

Mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i skrivande för scen och att

erhålla verktyg för att utveckla egna dramatiska texter och kunna läsa andras.

Kursinnehåll

- Dramaturgi

- Dialog, situation och karaktär

- Egen läsning och reflektion

- Handledning och respons

- Den egna skrivprocessen

- Reading

 

 Utbildningsmoment

UPPLÄGG

Kursen omfattar dels en praktisk del som innehåller kreativa skrivövningar, läsa dramatik, reflekterande, respons och handledning, dels en teoretisk orientering med betoning på sceniskt skrivande. På vårterminen gör deltagarna ett individuellt fördjupningsarbete

EGET PJÄSPROJEKT

Kursdeltagarna arbetar under andra terminen med ett eget skrivprojekt. Inspirerande övningar, läsning och ”input” ingår även här samt respons och individuell handledning. Här ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och få erfarenhet av skrivprocessen.  

OMVÄRLDEN

Gemensamma studier och textreflektion är en viktig del av kursen. Vi läser både nya och äldre texter som vi diskuterar. Syftet är att stärka tilltron till egen reflektion och att bli van vid att tala om dramatisk text. Vad är skillnaden på en pjästext och en prosatext? Hur ser pjäsbygget ut? Vad innebär det att skriva text som ska framföras på scen? Vi strävar efter att koppla teatertext till uppsättning så ofta det går. Vi tar del av radiopjäser, TV-pjäser och planerar in minst ett gemensamt teaterbesök under året och besök av någon författare eller gästföreläsare. Vi strävar även efter utbyte med andra kurser på skolan.

PRAKTISKT

4 närträffar á 2 vardagar i Hällefors eller Örebro

#träff 1 i samband med kursstart i augusti -obligatorisk närvaro!

#träff 2 i november

#träff 3 i mars samt

#träff 4 i samband med kursslut i maj


Målgrupp

Dramatiker i början av sitt skrivande.

Teaterledare/ pedagoger som skriver för sina grupper.

Fritidsskrivare som vill testa att skriva dramatik.

ÖVRIGT
Studietakt 50% innebär att du bör lägga minst 10 timmar/vecka på dina studier för att kunna följa med i kursen.
Uppgifter och inlämningar varje eller varannan vecka.

Sista ansökningsdag 6 maj-20