Att skriva för teater och scen -distans 50 %


Vill du pröva på att skriva dramatik? Har du en idé eller ett pjäsmaterial och vill  få en kick att komma igång? Eller är du sugen på ett kreativt skrivande år med teater i fokus?

 

”Att skriva för teater och scen” är en grundkurs för dig som vill utveckla ditt skrivande för teatern, möta andra med samma intresse och få en fördjupad förståelse för dramatext. Ditt skrivande står i centrum och frågeställningar som: Hur skapar man en levande dialog? Vad gör en rollfigur intressant? Vad driver berättelsen framåt? Hur gör jag för att komma vidare med texten?

Du får uppgifter och tid att öva på att skriva scener, skapa karaktärer, få dina texter speglade av lärare och kurskamrater för att på så vis komma vidare. Du uppmuntras att pröva dig fram och att skriva om. Kursen vill vara ett laboratorium för att utforska pjässkrivandet.

Under utbildningen får du läsa både nyskriven och klassisk dramatik och dela reflektioner med kurskamrater och lärare. Likaså diskuterar du dina egna och kamraternas texter med fokus på att se vad som kan utvecklas. Du lär dig att använda de andras respons för att utvecklas i ditt eget skrivande och får en betydelsefull roll som läsare av andras texter.

Mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i skrivande för scen och verktyg för att utveckla egna dramatiska texter och kunna läsa andras.

 

Kursinnehåll

- Dramaturgi

- Dialog och karaktär

- Egen läsning och reflektion

- Handledning och respons

- Den egna skrivprocessen

- Reading

 

 Utbildningsmoment

UPPLÄGG

Merparten av undervisningen sker digitalt via plattformar som zoom och google classroom. Du behöver ha tillgång till dator och wifi och ha viss datorvana. Varje eller varannan vecka lämnar du in skriftliga uppgifter. Kursen omfattar dels en praktisk del som innehåller kreativa skrivövningar, läsa dramatik, reflekterande, skriftlig och muntlig respons och handledning, dels en teoretisk orientering med betoning på sceniskt skrivande.

 EGET SKRIVPROJEKT

Kursdeltagarna arbetar under andra terminen med ett eget skrivprojekt. Inspirerande övningar, läsning och ”input” ingår även här samt respons och individuell handledning. Här ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och få erfarenhet av skrivprocessen.  

OMVÄRLDEN

Gemensamma studier och textreflektion är en viktig del av kursen. Vi läser både nya och äldre texter. Syftet är att stärka tilltron till egen reflektion och att bli van vid att tala om dramatisk text. Vad är skillnaden på en pjästext och en prosatext? Hur ser pjäsbygget ut? Vad innebär det att skriva text som ska framföras på scen? Vi strävar efter att koppla teatertext till uppsättning så ofta det går. Vi tar del av radiopjäser, TV-pjäser, streamade föreställningar och planerar in minst ett gemensamt teaterbesök under året samt  någon gästföreläsare. Om möjligt har vi utbyte med andra kurser på skolan.  

ÖVRIGT

Studietakt 50% innebär att du bör lägga minst 10 timmar/vecka på dina studier för att kunna följa med i kursen.
Uppgifter och inlämningar varje eller varannan vecka.

MÅLGRUPP
Skrivintresserade som vill pröva att skriva dramatik.

Teaterledare/ pedagoger som skriver för sina grupper och vill lära mer

Teaterintresserade, textnyfikna, skrivsugna!

PRAKTISKT

Huvuddelen av undervisningen sker digitalt. Du behöver ha tillgång till dator och ha viss datorvana.

Läsåret startar vecka 34 (25-26 augusti 2022) och avslutas vecka 22 (juni 2023)

4 närträffar á 2 vardagar. Dessa äger rum i Örebro på skolans filial eller via Zoom.

#träff 1 genomförs digitalt via zoom i augusti - obligatorisk närvaro!  

#träff 2 i november

#träff 3 i februari/mars

#träff 4 i samband med kursslut i maj
Sista ansökningsdag 4 maj-22