Distans: Form- och Design kursen

 

>> Ansökan till kursen


Kursen vänder sig till dig som vill prova på eller till dig som vill få övergripande kunskaper inom form- och designområdet. 

Form och design är en orienteringskurs på gymnasienivå och dess huvudsyfte är att ge inblick i olika områden kring form och design.
Form och designkursen syftar inte i första hand till att ge formell kompetens utan tjäna som förberedelser för vidare studier
inom form och design.

Att studera på distans innebär en större flexibilitet i tid och rum, det är en möjlighet för dig som vill studera men samtidigt bo kvar på din hemort eller fortsätta jobba. Flexibelt lärande innebär att du själv kan planera studierna vad gäller tid och plats. Vi har två obligatoriska träffar på kursen, en på uppropsdagen i augusti och en vid avslutningen i maj när läsåret gått. Där i mellan ordnar vi studiebesök och andra aktiviteter som är frivilliga att gå på, det kan vara saker som tex kroki m.m.


Du kommer att jobba utifrån ett entreprenöriellt perspektiv, där fokus ligger på förmågan till problemlösning, kreativt tänkande, nyfikenhet och initiativkraft. 


Kursen är indelad i 11 områden med en inlämningsuppgift var tredje vecka. 

Vi kommer att jobba utifrån:

- Att få kunskap om design/formgivning

- Att utveckla din förmåga i att uttrycka dig i presentation, skissning, form, formgivning och design samt självständigt arbete och research

- Att få en förståelse för samband mellan produkt/målgrupp och design/formgivning

- Att skapa en grund för ett kreativt tänkande, tillverkningsprocesser och idéer


Områden som du kommer att jobba med

- Grund. Olika övningar/sätt att teckna, måla, perspektiv, komposition m.m.

- Kreativa processen. Kreativitetsövningar och idéskapande.

- Färg - Färglära. Vad är färg, hur vi påverkas av färg. Hur man får färger att samarbeta med varandra på ett bra sätt?

- Form. Här arbetar du med form och formgivning av tredimensionella objekt, mot ett tema. Utifrån egna idéer inom temat skapar du din form.

- Miljö. Tematiskt arbete som ger inblick i begrepp i begrepp som återvinning och praktiskt design samt planskisser.

- Grafisk design. Hur förhållandet mellan det grafiska budskapet och de grafiska möjligheterna i text, typografi, layout, bild, form och färg samarbetar, temaarbete.

- Industridesign. Upptäck området av vardagsprodukters utveckling.

-Förpackningsdesign. Grafisk- och industridesign i kombination. Hur ser vi på en förpackning utifrån konsumenten. Hur påverkar reklamen oss

- Företagskunskap. Logotype och affärsidé.

- Textildesign. Material och mönsterkonstruktion för tryck. Vi arbetar med att konstruera ett eget mönster.


- Specialarbete/presentationsteknik. I det sista momentet jobbar du med ett specialarbete inom konst/design. Du får grunder i presentations- och utställningsteknik


Vårt arbetssätt – att arbeta på nätet

Att arbeta på distans kan gå till på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att kursarbetet sker på nätet, och är mötes- och dialogbaserad i sammanhållna grupper. En stor del av tiden ägnas åt arbetsuppgifterna under eget ansvar. 

Alla arbetsuppgifter läggs ut online på nätet kontinuerligt med inlämningsuppgifterna. Fasta inlämningsdatum  finns så att du har en deadline att passa med uppgiften.  

Vårt minimikrav är att du besöker och aktivt deltar i vårt ”nätklassrum” minst 2 ggr per vecka. Du kan nå läraren genom e-post eller telefon. Svar på e-post sker inom 24 tim på arbetsdagar. Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN. Linjen är avgiftsfri. För tillgång till läromedel och annat studiematerial betalar du en serviceavgift varje termin. (Läs mer under ”Viktigt ” i menyn).


Viktigt att veta om form och design kursen

- Kursen är på heltid och 38 veckor lång..

- Läraren fungerar som en handledare i ditt arbete, och han/hon samt dina medstuderande fungerar som bollplank genom det virtuella rummet på nätet.

- Vi håller två obligatoriska träffar/internat på Hällefors folkhögskola.

- Startpaket (litteratur, konstnärsmaterial, t ex skissblock, olika ritmaterial mm) får du vid första träffen.

- Du bör ha god datorvana, internet och tillgång till minst office 365 för webb, eftersom all kommunikation kommer att ske genom vårt virtuella rum på folkbildningsnätet med programmet First Class/ Via  Office 365. Mer information ges vid den första kursträffen, där vi ger dig personliga uppgifter och kod till kursen.

Särskilda förkunskaper

Minst Office 365 för webb. God datorvana dvs. du har god vana att skicka e-post och bifoga filer, att du kan ladda ner program och installera dem, att du vet hur man ser på film över nätet och att du i övrigt kan söka och använda internet. I övrigt ställer skolan inga krav på förkunskaper. Vi vill att du har ett intresse och en vilja att genomföra kursen och att utveckla din förmåga i bild, form och design.

Skolans bedömning

Vi har inga krav på arbetsprover. Vi vill att du har ett intresse och en vilja att genomföra året på form och design linjen och att utveckla din förmåga i bild, form och design. Om det blir många ansökningar kommer skolan dock göra en bedömning utifrån ditt intresse och din motivation och din avsikt med studierna.

Kurstid: 38 veckor

Uppstart:  aug 2021

Kursstart: aug 2021

Sista ansökningsdag: 4 maj 2021

Personal

Maria Hernfridsson

Sanna Porter Öhman