Musikteaterlinje på Örebrofilialenmusikteaterjpg

Kursen är en studieförberedande grundkurs på gymnasienivå som riktar sig till dig som vill

utveckla dina kunskaper inom sång, musik och teater för att senare kanske söka dig vidare till

andra utbildningar inom området. Inga förkunskaper krävs men vi ser att du har ett stort

intresse av att utvecklas inom området. Det viktigaste är att du har viljan, modet och

nyfikenheten att utforska dig själv och växa tillsammans med kurskamraterna – samt att du

vill förmedla en berättelse.

Om du sedan tidigare är bekant med sång eller teater som uttrycksform eller har

grundläggande kunskaper i att spela något instrument är kursen en bra väg för vidare

utveckling. Under kursen ges du möjlighet att utvecklas genom att dagligen vistas i en miljö

där kreativiteten står i fokus.
konstjpg

Under kursens gång får du:

• Gestalta en roll

• Ta regi och utveckla din förmåga att nå ut till en publik

• Utveckla ditt scenspråk genom medvetandegörande och träning av den egna kroppen,

rösten och uttrycket

• Skrivande och dramatiserande av egna och andras texter, enskilt och i grupp

• Ljus, ljud, scenografi och mask som komplement till berättandet

• Spela olika instrument, enskilt och i ensemble

• Sångövningar

Den personliga utvecklingen är viktig och denna uppnås genom arbete med sång, musik,

teater och andra kreativa uttrycksformer. Vår tanke är att sång, musik och teater går hand i

hand och bildar ett helhetskoncept. En föreställning arbetas fram och sätts upp i slutet av varje

termin. Föreställningsformen kan variera.
instrumentjpg

Antagningsprocess:

Du söker kursen genom att fylla i vår ansökningsblankett samt bifoga ett personligt brev och

ett personbevis. I ditt personliga brev presenterar du dig själv och berättar vad du hoppas få ut

av kursen. Som sökande kallas du till en intervju där du får träffa pedagogerna som arbetar på

kursen. När antagningsprocessen är klar får du ett skriftligt besked.

Viktigt att veta:

Utbildningen är på heltid, vilket innebär både lärarledd undervisning och eget arbete. Det är viktigt att du är beredd att hålla tider och ta stort eget ansvar, då det ingår som en självklar del av utbildningen.
Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går hela skolan ihop för att arbeta med gemensamma aktiviteter och teman.

Läsåret består av en höst- och en vårtermin, totalt 38 veckor. Undervisningen är avgiftsfri

men du betalar 2.850:- per termin för bl.a. läromedel och material.

Du kan finansiera dina studier hos oss genom CSN.

OBS!
Eftersom kursen ges på skolans filial i Örebro kan inget internatboende erbjudas.