Musikteaterlinje på Örebrofilialenmusikteaterjpg

Musik och teaterutbildning på heltid som ger goda förutsättningar för kommande studier och yrkesarbete inom underhållningsbranschen, kursen är på grundnivå och ger dig som deltagare en stadig grund att stå.

Musikteaterlinjen är för dig som har ett brinnande intresse för musik och teater och det kreativa skapandet.


konstjpg


Under kursens gång får du:

Sång: Ensemble, sångteknik och individuella lektioner.

Musik: Instrumentlära, inspelningsteknik och musikteori.

Konstnärliga produktionsroller: Mask, scenografi, målning, ljud/ljus och dramaturgi.

Teater: Skådespelarträning, textbearbetning, improvisation, scenframställning. Vi jobbar även mycket fysiskt för att stärka kroppen och rösten samt med yoga och meditation.

Dans: Dans och rörelse i grupp och enskilt.

 

Kursens lärare är ämnesspecialister och har erforderlig utbildning och stor branscherfarenhet från den professionella kulturbranschen. Gästföreläsare och studiebesök i de olika ämnena är en återkommande tillgång för utbildningen.

På musikteaterlinjen i centrala Örebro finns en tekniskt fullt utrustad teatersalong med ljus/ljud, rökmaskin och scen. Förutom scenen har vi ett utrustat kostymförråd, loge och enskilda arbetsrum samt scenografi-verkstad. Under utbildningen gör vi flera mindre produktioner både internt och offentligt samt en större slutproduktion i form av en musikal.


instrumentjpg

Antagningsprocess:

Du söker kursen genom att fylla i vår ansökningsblankett samt bifoga ett personligt brev och

ett personbevis. I ditt personliga brev presenterar du dig själv och berättar vad du hoppas få ut

av kursen. Som sökande kallas du till en intervju där du får träffa pedagogerna som arbetar på

kursen. När antagningsprocessen är klar får du ett skriftligt besked.

Viktigt att veta:

Utbildningen är på heltid, vilket innebär både lärarledd undervisning och eget arbete. Det är viktigt att du är beredd att hålla tider och ta stort eget ansvar, då det ingår som en självklar del av utbildningen.
Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går hela skolan ihop för att arbeta med gemensamma aktiviteter och teman.

Läsåret består av en höst- och en vårtermin, totalt 38 veckor. Undervisningen är avgiftsfri

men du betalar 2.850:- per termin för bl.a. läromedel och material.

Du kan finansiera dina studier hos oss genom CSN.

OBS!
Eftersom kursen ges på skolans filial i Örebro kan inget internatboende erbjudas.