Förberedande yrkeskurs till barnskötare

Kursen är en ettårig förberedande kurs med yrkesinriktning mot barnskötare. Kursen innebär att du som deltagare får möjligheten att förbereda dig inför vidare studier.
Utbildningen ger dig även tillfälle att läsa svenska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9, vilket ger dig behörighet att söka vidare till vissa yrkesvux- utbildningar.


Kursens innehåll är följande:
  • Barns lärande och växande
  • Barns uttrycksätt och behov
  • Pedagogiskt ledarskap och arbete
  • Yrkesterminologi med koppling till kurslitteratur i ämnet
  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Skapande verksamhet
  • Datakunskap
  • Studieteknik
Är du intresserad av att gå denna kurs?

Ansökan skickas till iamari.bryggare@folkis.nu och ska innehålla personligt brev, tidigare betyg/intyg samt personbevis.  

Antagningar görs löpande under sommaren så skicka in din ansökan redan idag.

Sista ansökningsdag: 27/7

Kursstart: 31/8


Om utbildningen

Utbildningen är på heltid.  Det är viktigt att du är beredd att hålla tider och ta stort eget ansvar, då det ingår som en självklar del av utbildningen. Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går hela skolan ihop för att arbeta med gemensamma aktiviteter och teman.


Antagningsvillkor

Ansökan skickas till iamari.bryggare@folkis.nu och ska innehålla personligt brev, tidigare betyg/intyg samt personbevis.  

Antagningar görs löpande under sommaren så skicka in din ansökan redan idag.