Allmän kurs - inriktning Omsorgsassistent


Utbildningen riktar sig till dig som gått SFI och eller som ej har färdig grundskola och som vill arbeta inom t ex äldreomsorg eller andra omsorgsyrken.

Kursen är förberedande för att du ska kunna arbeta som t ex vårdbiträde och stor vikt läggs på att prata, läsa och göra sig förstådd på svenska.

Du kan sedan välja att ansöka om att läsa ett år till för att få behörighet till yrkesvux och vidare studier inom området. 

Kursen bedrivs på heltid med 20 timmar skolförlagd undervisning per vecka.

Kursinnehåll:

·       Svenska som andra språk

·       Yrkessvenska

·       Service och bemötande

·       Vård och omsorgsarbete

·       Hygien

·       Städservice

·       Friskvård och hälsa

·       Samhällskunskap

·       Matematik

·       Datakunskap

·       Gästföreläsare        

APL (arbetsplatsförlagt lärande) och studiebesök

 

Studieort: Hällefors


CSN-berättigad: JA

Förkunskapskrav: SFI B/C

Ansök senast: 2022-05-04

Antal platser: 15

För mer information kontakta oss på info@folkis.nu eller 0591–64390


Hämta anmälningsblankett här