Allmänkurs - Gymnasieinriktning


Böcker

Allmän kurs med gymnasieinriktning är främst avsedd för dig som saknar komplett gymnasieutbildning.
Kursen kan ge dig behörighet till fortsatta studier. 

Kurserna på Allmän kurs kan läsas på ett till tre år, beroende på dina egna behov och förkunskaper.

Undervisningen sker i Hällefors eller på filialen i Örebro på dagtid måndag – fredag.

Mål för kursen

- Att du finner nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet

- Att du finner studieglädje och studiemotivation

- Att du får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap

- Att du erhåller motsvarande gymnasiekompetens

- Att du utvecklar egna intresseområden

- Att du får möjlighet till konstnärligt skapande och att prova nya saker
Innehåll

Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudierna i ett större sammanhang. De ämnen som du främst läser är svenska, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap, historia, religion och estetiskverksamhet

Undervisningen på skolan sker genom en kombination av ämnesvisa lektionspass och möjligheter att mötas, diskutera och lära av varandra under temadagar eller andra schemabrytande aktiviteter såsom föreläsningar och workshops av olika slag.

Vi jobbar i mötet med varandra där kunskap skapas genom bland annat diskussioner, värderingsövningar, konstnärlig gestaltning och litteratur studier. Därför är det aktiva deltagandet på skolan viktigt.

Antagningsvillkor

Genomförda studier på grundskolenivå eller motsvarande. Du ska ha fyllt 18 år, eller komma fylla 18 år under läsåret. Vid ansökan bifogar du personbevis och betygsdokument.


Kostar det något?

För läromedel, kopiering, försäkring, studieresor, fika m.m. betalar du en terminsavgift på 1.450 kr. Du kan finansiera dina studier vid

Hällefors folkhögskola genom olika studiestödsformer hos CSN.


Örebrofilialen är en del av Hällefors folkhögskola och finns i centrala Örebro.

Har du ytterligare frågor kan du besöka oss på Jordgatan 6 i Örebro. Det går också bra att ringa direkt till Örebrofilialen 

på telefon 070-643 92 65. Välkommen med din ansökan!


Kurstid 38 veckor

Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro