Teaterledare på distans - 25%


Kursen är en förberedande grundkurs på gymnasienivå som riktar sig till dig som vill leda teatergrupper. Du kommer under kursens gång få redskap och verktyg inom teaterns alla konstnärliga delar samt studera pedagogik och ledarskap. Tanken är att efter avslutad kurs eller under kursens gång kunna starta en egen teatergrupp som du med hjälp och stöd av professionell lärare utvecklar och leder. Kursen vänder sig till alla åldrar. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom teaterns alla konstnärliga delar så som regi, scenografi, mask, kostym, ljud/ljus, dramaturgi och skrivande. Inga förkunskaper krävs men vi ser att du har ett stort intresse av att utvecklas inom området. Det viktigaste är att du har viljan, modet och nyfikenheten att utforska dig själv och växa tillsammans med kurskamraterna – samt att du brinner för teater.


Kursen är en distanskurs, på 25%, där två fysiska träffar på Hällefors folkhögskola ingår, en på hösten och en på våren. På närträffarna finns det chans att fördjupa sig mer i de olika delmomenten, testa saker praktiskt samt inspireras genom spännande studiebesök. 

Kursens upplägg möjliggör att du kan fortsätta att arbeta eller studera andra ämnen vid sidan av denna kurs och distansarbetet går att anpassa genom möjligheten att se inspelade föreläsningar i efterhand samt under grupparbeten själv lägga upp passande tider för gruppmöten. Arbetet på distans sker både i grupp och individuellt via Zoom och är kopplat till relevant kurslitteratur inom ämnet. En översiktsplan för termin 1 med kurslitteraturlista kommer presenteras under kursens första vecka och för termin 2 under slutet av första terminen, detta gör att du har god till på dig att lägga upp din studietid och boka in datum för närträffar. 

Vid närträffarna på skolan har du möjlighet att träffa dina kurskamrater och praktiskt genomföra olika moment samt att pröva ditt ledarskap. 


Omfattning

Utbildningen sker på kvartsfart, vilket innebär 5 timmar/vecka lärarledd undervisning och 10 timmar/vecka egenarbete. Det är viktigt att du redan nu är beredd på att hålla tider och ta stort eget ansvar, det ingår som en självklar del av utbildningen.

Under hela kurstiden har vi ett stort stöd från folkhögskolans egna medlemmar Arbetarteaterförbundet (ATF) och Amatörteaterns Riksförbund (ATR).

Kursinnehåll:

  • Pedagogik och ledarskap inom teater

  • Regi

  • Skådespeleri

  • Dramaturgi

  • Scenografi

  • Kostym

  • Ljud/Ljus

  • Gruppdynamik och problemlösning

  • Budget och ekonomi

  • Övningsbank 

Om du sedan tidigare är bekant med teater, regi eller manusskrivning som uttrycksform är kursen en bra väg för vidare utveckling.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kunna leda egna teatergrupper och ha de verktyg som krävs för att på ett pedagogiskt sätt genomföra olika konstnärligt projekt från start till slut. 


Kostnad för studiemedel och material: 350 kr


Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro