Hällefors folkhögskola

Huvudskolan ligger i bostadsområdet Polstjärnan, 500 meter från centrum i Hällefors. I Hällefors är närheten till Grythyttan och Loka Brunn samt naturen, olika motionsanläggningar och flera skulpturparker det som utmärker skolans läge. 
Vi utgår från en helhetssyn på lärandet, där var och en genom eget och gemensamma studiearbeten får möjlighet att hitta sin plats i samhället. Vi har spetskunskaper men är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa - för att du ska få kunskaper och bildning.

Har du ytterligare frågor kan du besöka oss på Klockarvägen 16 i Hällefors . Det går också bra att ringa direkt till oss om du vill veta mer. Huvudskolan i Hällefors: 0591-643 90 


Örebrofilialen         

Vår filial finns i Örebro på Jordgatan 6, vid Våghustorget. 

Har du ytterligare frågor kan du besöka oss på  Jordgatan 6 i Örebro. Det går också bra att ringa direkt

till oss om du vill veta mer.  Örebrofilialen: 070-643 92 65.


Kommunikationer

Hällefors ligger ca 8 mil norr om Örebro och  i hjärtat av Bergslagens vildmark. Resan hit går genom skogar med vidunderlig utsikt över sjöar och vidder. Vanligaste sättet att ta sig till Hällefors är med egen bil eller buss, men vi har även tågförbindelse från Göteborg och Falun.

Avstånd från Hällefors till olika städer

  • Borlänge 12 mil

  • Göteborg 32 mil

  • Karlstad 9 mil

  • Malmö 58 mil

  • Oslo 30 mil

  • Stockholm 27 mil

  • Örebro 8 mil

För kollektivtrafikförbindelser, se Länstrafiken Örebro eller SJ och Tåg AB s webbsida.

Reservation

Det kan bli ändringar i kursplaner eftersom vi ständigt utvärderar och förändrar verksamheten. Vi reserverar oss också för förändringar beroende på ändrade ekonomiska förutsättningar som inte är kända då denna information skrivs.

Skolans målsättning

Hällefors folkhögskola vill genom sin verksamhet inspirera till ett aktivt deltagande i demokratin och i samhället samt stärka den mellanmänskliga förståelsen och därmed bidra till att självständig- och myndig- göra individen till att ta ansvar för sitt eget liv. På folkhögskolan har vi inte en fast och definierad livssyn, utan förhåller oss öppna och undrande till tillvarons grundfrågor och värden omkring oss. På Hällefors folkhögskola finns det plats för alla vuxna människor, oavsett politisk eller religös hållning - eller nationell tillhörighet. Skolan ska vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter.Senaste utvärderingen

Två gånger om året besvarar alla en enkät/utvärdering om hur tiden på skolan varit. Enkäten är kopplad till folkhögskolans ide och värdegrund.


Skolans styrelse

Skolans styrelse består av tre medlemmar i föreningen Hällefors folkhögskola de är ATF (Svenska Arbetarteaterförbundet), ATR (Amatörteaterns riksförbund) och Hällefors kommun.
Följande personer sitter i skolans styrelse

Ordförande: Lars Nordgren

Ordinarie Ledamöter:
Linda Byman, ATF
Mikael Skoglund, ATF
Charly Wassberg Borbos, ATR
Mats Wenlöf, ATR
Katja Ollila, Hällefors kommun
Kent Grängstedt, Hällefors kommun


Ersättare:
Zacharias Östman, ATF
Lotta Thörnquist, ATR
Ingegerd Svednell, ATR
Christer Olken, Hällefors kommun
Bella-Maria Kronman. Hällefors kommun


Organisationernas målsättning
För Hällefors kommun är folkhögskolan en mycket viktig resurs i den omvandling som Hällefors går igenom. Vi ser ett samhälle som präglas av kultur, människors kreativitet och kunskap. Skolan är viktig för att höja utbildningsnivån men också viktig för att den skapar möjlighet för människor som inte bor här att komma hit och ger viktiga möten med lokalbefolkningen. Folkbildning ger en unik möjlighet till växande i en jämlik miljö, där människors olika erfarenheter tas tillvara. Folkhögskolan har som institution en viktig funktion i en värld där det allmänmänskliga ofta trängs ut av specialisering och effektivisering.

Hällefors kommun stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att vara en utbildningsresurs för kommunens invånare och föreningar.
• att erbjuda möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier inom ramen för Allmän kurs.
• att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället.
• att erbjuda utbildningar som är riksrekryterande.
• att vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter och därmed en viktig resurs i kommunens integrationsarbete.
• att prägla individens förståelse för sin och samhällets roll i en ny mer global värld. • att spela en aktiv roll i samhället genom kulturarrangemang, föreläsningar, utåtriktade aktiviteter mm.
Hällefors kommun ser som sin uppgift att stödja och samarbeta med skolan i första hand avseende infrastrukturella frågor.


Sveriges Arbetarteaterförbund ATF, delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen.
ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta i kulturutövande. Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och kan på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

Folkhögskolan är viktig för ATF ur folkbildningssynpunkt i stort och skapar också en möjlighet för oss att stärka och stötta våra föreningar genom utveckling av våra amatörteaterledare. Genom folkhögskolan har våra medlemmar i föreningar tillgång både till långa kurser och kortkurser med olika inriktningar. Kortkurserna planeras av oss i nära samarbete med folkhögskolan och oftast genomförs de också av oss själva. För våra föreningar är detta en ovärderlig källa till stöd, utveckling och inspiration både för ledare och medlemmar.
ATF stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att innehålla någon form av kulturellt skapande tillsammans med andra på alla skolans linjer.
• att erbjuda såväl långa som korta kurser med olika inriktning, efter behov, till ATF föreningarnas medlemmar
• att erbjuda ATF-föreningarnas medlemmar att utveckla sitt ledarskap genom både långa och korta kurser.
ATF vill bidra till skolans utveckling genom sin erfarenhet inom folkbildningen och amatörteatern och stimulera till användandet av ATF:s metod och idé i de teaterpedagogiska utbildningarna.


Amatörteaterns Riksförbund, ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med ca 240 medlemsföreningar som motsvarar ca 10 000 enskilda amatörteaterutövare.  

ATRs engagemang i Hällefors folkhögskola grundar sig i vårt intresse i folkbildningen som utvecklande kraft för individ och samhälle.

Med långa och korta kurser vill vi tillsammans med folkhögskolan erbjuda svensk amatörteater kvalitativ utbildning och öka kunskapen om teater, demokrati och humanism. Genom ATRs nätverk verkar vi för att folkhögskolans arbete genomsyras av vilja till utveckling av folkbildningen och att fler upptäcker folkhögskolans möjligheter för lärande oavsett bakgrund.

ATR utvecklar amatörteatern i Sverige och verkar för konstnärlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer och för möten över generationsgränserna samt jobbar för ett alternativ till den kommersiella kulturen. ATR är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR ser amatörteater som den folkliga teatern utövad fritt och frivilligt av aktivt skapande deltagare. ATR finns över hela landet och har sitt rikskansli beläget i Västerås. 


Förbundet har ett manusbibliotek med över 6 000 pjäser och musikaler för utlån till amatörteatern och skolteatern och ett teaterförlag som förmedlar uppföranderätt till nämnda grupper. ATR bedriver kursverksamhet inom scenkonstens olika områden och vi anordnar festivaler, konferenser och workshops. Förbundet ger ut Sveriges enda tidskrift som täcker amatörteaterområdet, Teaterforum.  

Manifest

Samtliga studieförbund, samtliga folkhögskolor, Regionbiblioteket i Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län är helt eniga om att helhjärtat ställa upp för att alla människors lika värde också är en grund för att fritt och frivilligt få delta i folkbildning. Vi välkomnar alla människor som tvingats på flykt.

Läs hela manifestet här: Manifest.pdf


Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro