Att skriva för teater -distans 50 %


 

Vill du prova på att skriva dramatik? Har du pjäsidéer och vill få inspiration? Är du sugen på ett kreativt år med skrivande och teater i fokus? Välkommen till den här kursen!

”Att skriva för teater” är en grundkurs på distans för dig som vill utveckla ditt skrivande för teatern, möta andra med samma intresse och få en fördjupad förståelse för dramatext och skrivprocess. Ditt skrivande står i centrum och frågeställningar som: Hur skapar man en levande dialog? Vad gör en rollfigur intressant? Vad driver berättelsen framåt? Hur gör jag för att komma vidare med texten?

 Du får uppgifter och tid att öva på att skriva scener, skapa karaktärer, få dina texter speglade av lärare och kurskamrater för att på så vis komma vidare. Du uppmuntras att pröva dig fram, våga ändra och skriva om. Kursen vill vara ett laboratorium för att utforska pjässkrivandet. Kursen bygger på din och kurskamraternas delaktighet och engagemang.

 Under året får du läsa både ny och äldre dramatik och dela reflektioner med kurskamrater och lärare, oftast skriftligt. Du diskuterar dina egna och kamraternas texter för att se vad som kan utvecklas. Du lär dig att använda de andras respons för att utvecklas i ditt eget skrivande och får en betydelsefull roll som läsare av andras texter. 

MÅL

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i skrivande för teater.

Att ge deltagarna verktyg för att utveckla egna dramatiska texter och kunna läsa andras.
Att ge erfarenhet av och kunskap om skrivprocess.

Att ge erfarenhet av och kunskap om textrespons.

FÖRKUNSKAPER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Kursen är en grundkurs. Vi börjar från början och du behöver ingen tidigare erfarenhet av att skriva för teater. Men vi ser gärna att du har ett nyfiket intresse för skrivande, teater, skapande, läsande. Du behöver ha förmåga att själv planera och ansvara för din studietid samt  lägga tid och engagemang på kursen.

SÖKANDE OCH ANTAGNING
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du formulerar varför du vill gå kursen. Din motivation ligger till grund för antagning till kursen. Vi rekommenderar därför att du lägger omsorg på det personliga brevet och din motivation.  

 

UR KURSINNEHÅLLET

- Egen läsning och aktiv reflektion

- Skrivövningar

- Handledning och textrespons

- Egen skriva-pjäs-process

- Eget fördjupningsarbete

- Teaterbesök

- Skriftliga och muntliga föreläsningar

- Reading

 

DISTANSKURS -HUR GÅR DET TILL?

Vårt ”klassrum” är digitalt och är en lärplattform som heter PingPong. All väsentlig kommunikation och information sker här skriftligt. Vi använder även Zoom ibland. Du behöver ha tillgång till dator och WiFi och ha viss datorvana. Varje vecka får du ett Veckobrev med info, input och uppgifter.  Varje eller varannan vecka lämnar du in skriftliga uppgifter. Kursen omfattar dels en praktisk del som innehåller kreativa skrivövningar, läsa dramatik, reflekterande, skriftlig och muntlig respons och handledning. Dels en teoretisk orientering i form av skriftliga och muntliga föreläsningar kring begrepp som karaktär, dialog, dramaturgi och det som hör sceniskt skrivande till. Du planerar och lägger upp din studievecka för att hinna med uppgifterna och hinna ha roligt medan du gör dem!

 EGET SKRIVPROJEKT

Kursdeltagarna arbetar under vårterminen med ett eget skrivprojekt. Under hela skrivtiden ingår inspirerande övningar och ”input” samt individuell handledning och att ta och ge konstruktiv respons. Här ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i at skriva för scenen och att få erfarenhet av skrivprocessen.  

 TEXTEN OCH TEATERN

Gemensamma studier och textreflektion är en viktig del av kursen. Vi läser både nya och äldre dramatexter. Syftet är att stärka tilltron till egen reflektion, skärpa blicken och att bli van vid att tala om dramatisk text. Vad är skillnaden på en pjästext och en prosatext? Hur ser pjäsbygget ut? Vad innebär det att skriva text som ska framföras på scen? Vi strävar efter att koppla teatertext till uppsättning så ofta det går. Vi tar del av radiopjäser, TV-pjäser, streamade föreställningar och planerar in minst ett gemensamt teaterbesök under året samt någon gästföreläsare eller gästsamtalare. Om möjligt har vi ibland utbyte med andra kurser på skolan.  

STUDIETAKT

Studietakt 50% innebär att du bör lägga minst 10 timmar/vecka på dina studier för att kunna följa med i kursen. Du planerar själv in din studietid och bör sprida ut den under veckan för att få ut mesta möjliga av kursen.  Du behöver också tid att tänka och reflektera!
Uppgifter och inlämningar sker varje eller varannan vecka med tydliga deadlines.

Varje år har deltagare sagt vid läsårets slut: ”Jag önskar att jag hade lagt mer tid på kursen”


MÅLGRUPP
•Skrivintresserade som vill pröva att skriva dramatik.

•Teaterledare/ pedagoger som skriver för sina grupper och vill lära mer

•Teaterintresserade, textnyfikna, skrivsugna!


PRAKTISKT

Huvuddelen av undervisningen sker digitalt och skriftligt via lärplattformen PingPong, som du introduceras i vid terminsstart och får inlogg till. Du behöver ha tillgång till dator och ha viss datorvana. 

KOSTNAD

För läromedel, kursmaterial, frakter, porton, kopior samt material och fika vid fysiska träffar betalar du 2.200 :- för hela läsåret, betalas första terminen.

 LÄRARE OCH KURSANSVARIG

Kersti Björkman, dramatiker och skrivpedagog

 

TIDER OCH DATUM

Läsåret på folkhögskolan startar vecka 34 (21 augusti 2024) och avslutas vecka 22 (maj2025)

4 närträffar á 2 vardagar. Dessa äger rum på folkhögskolans filial i Örebro eller via Zoom.

#introträff 1 via Zoom i augusti:  
Onsdag 21/8 (kl 14-17) samt Torsdag 22/8 (kl 9-14) – Obligatoriskt.  

#träff 2 i Örebro i oktober (datum meddelas senare)

#träff 3 i mars i Örebro  (datum meddelas senare)

#träff 4 i samband med kursslut i maj i Örebro (datum meddelas senare)

Frivilliga Zoom-forum förekommer under terminen.

 

Sista ansökningsdag 5 maj 2024 

RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:

 

” En fantastiskt väl genomtänkt, strukturerad, snäll, inspirerande och rolig kurs!” (2021-22)

 

” Jag tycker om att det har varit en sådan tydlig struktur” (2018-19)

 

” Uppgifterna har varit utmanande med riktigt bra instruktioner, jag har förstått vad jag ska göra och inom vilken ram jag ska hålla mig till. (2020-21)

 

” Det har varit bra med deadlines att förhålla sig till, och även responsmomentet!” (2022-23)

 

”Det har hjälpt mig mycket i att se mina texter genom andras ögon”  (2019-20)

 

” Det har öppnat upp lusten att läsa manus på ett annat sätt än jag brukar.” (2018-19)

 

”Det var mer att göra än jag hade förväntat mig på en distanskurs på 50% men jag känner att det gav mig en väldigt bra grund att stå på.” (2022-23)

 

”Jag hade nog aldrig trott att en distanskurs kunde kännas så nära och på riktigt. Det har varit peppigt, proffsigt och opretentiöst!” (2021-22)

Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro