Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola vänder sig till nyanlända. Utbildningen anpassas utifrån individens förutsättningar och behov och innehåller studier i svenska språket, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. 

Kursens mål är stärka deltagaren i sin resa att etablera sig i det svenska samhället och därmed stärka sina möjligheter att på sikt få ett arbete. 

Mål

Deltagarna ska för att lättare vinna inträde på den svenska arbetsmarknaden lära sig läsa, skriva och kommunicera på grundläggande svenska och få en orientering om svenska samhället, inklusive kultur och historia, samt vara en del av en välkomnande, tolerant och inkluderande miljö, där vi också kan ha roligt tillsammans.

Arbetssätt

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder och anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar samt gruppens sammansättning. Det är självklart och viktigt att den enskildes tidigare arbetslivserfarenhet och yrkesbakgrund tillvaratas.

Kursinnehåll

• Svenska; lära sig läsa, skriva och kommunicera

• Grundläggande datakunskaper

• Samhällsorientering

• Arbetsmarknadskunskap

• Aktiviteter: Hälsa och Friskvård

• Skapande och konstnärlig verksamhet

• Studiebesök hos olika arbetsplatser och föreningar

Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro