Allmän kurs med grundskoleinriktning och svenska som andraspråk i Hällefors och på filialen i Örebro

Allmän kurs med grundskoleinriktning är främst avsedd för dig som saknar komplett grundskoleutbildning. Kursen kan ge dig behörighet till fortsatta studier på gymnasienivå eller inom yrkesvux-utbildningar. Du kan välja mellan två inriktningar: Grundskolekurs mot yrkessvenska och Grundskolekurs mot vidare studier.


När och var?

Kurserna kan läsas på 1-2,5 år, beroende på dina egna behov och förkunskaper. Undervisningen sker på dagtid, måndag till fredag, du väljer om du vill studera i Hällefors eller på filialen i Örebro.


Kostar det något?

Kurserna är avgiftsfria men för läromedel, kopiering, försäkring mm. betalar du 1.250 kr per termin. Du kan finansiera dina studier vid Hällefors folkhögskola genom CSNs olika studiestödsformer.


Grundskoleinriktning mot yrkessvenska 

Mål för kursen

- Att du får kompetens motsvarande delar av svensk grundskola.

- Att du får fördjupade kunskaper inom några valda yrkesområden.

- Att du finner nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet.

- Att du får studieglädje och studiemotivation.

- Att du får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap.

- Att du utvecklar egna intresseområden.

- Att du får möjlighet till konstnärligt skapande och prova nya saker.


Antagningsvillkor

- Fyllt 18 år, eller kommer att fylla 18 under läsåret.

- Avklarade studier på lägst SFI B-nivå.


Innehåll

Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudier i ett större sammanhang.
De ämnen du läser är svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. De metoder vi använder för studierna är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT och konstnärlig gestaltning. I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma aktiviteter.


Kursen är förberedande inför fortsatta studier inom yrkesvux-utbildningar. Tid i kursen avsätts för studier inom valda yrkesområden. Detta för att koppla studierna till dina framtidsmål. Vid avslutade studier får du ett intyg som visar på din förmåga att klara vidare studier.


Grundskoleinriktning mot vidare studier 

Mål för kursen

- Att du får kompetens motsvarande svensk grundskola.

- Att du utvecklar förmågor som ger dig möjlighet att studera vidare på
  gymnasienivå.

- Att du finner nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet.

- Att du får studieglädje och studiemotivation.

- Att du får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap.

- Att du utvecklar egna intresseområden.

- Att du får möjlighet till konstnärligt skapande och prova nya saker.

Antagninsvillkor

- Fyllt 18 år, eller kommer att fylla 18 under läsåret.

- Avklarade studier på lägst SFI D-nivå.


Innehåll

Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudier i ett större sammanhang, De ämnen du läser är svenska som andraspråk , matematik, samhällskunskap, engelska, naturkunskap, historia och religion. De metoder vi använder för studierna är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT och konstnärlig gestaltning. I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma aktiviteter.

Kursen är förberedande inför fortsatta studier på gymnasienivå. Tid i kursen kan avsättas för studier inom områden som deltagarna själva väljer. Detta för att koppla studierna till dina framtidsmål. Vid avslutade studier får du ett intyg som visar på din förmåga att klara vidare studier.Tillbaka till Startsidan

________________________________________


Tillbaka till Startsidan

Personal i Hällefors
Maria Carlsson: 0591-643 93
Johan Stolpen: 0591-643 61

Personal i Örebro
070-643 92 65

Marie Råström
Martin Engström
Linnea Brun
Timmy Jahrl